Herkesin bir hayat hikâyesi vardır…

Mukadderat Yolcularının hikâyesi biraz daha farklıdır…

1954 senesinde İstanbul’da doğan Seza Tetik, 1973 senesin de yaşadığı bir deniz kazası sonrası hayatta kalma nedenini ve varoluş sebeplerini sorgulamaya başladı.

İlk önce, boğulurken neden “Allahım beni buradan kurtar” dediğini düşündü. Sonra, ölüm böyle oluyorsa nasıl ve neden ölüyoruz diye düşündü. Allah’ın yardımıyla mı boğulmaktan kurtulduğunu düşündü. Ölüm sonrasını düşündü ve yaşadığı olayı çözmeye çalışırken yüksek bir vazife plânının olduğunu fark etti. Ve bu plânın bir parçası olarak yaratıldığını idrak etti. Bu arayış ve sorgulamaları kendisinin genç yaşında Türkiye Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Cemiyeti ile tanışmasına neden oldu. Bu tanışma, ileride kazanacağı tüm deney ve tecrübelerin alt yapısını oluşturdu ve onun doğru yolda, doğru bilgilerle gitmesini sağladı.

Yurt dışında yaşadığı uzun süre içerisinde, bireysel çalışma ve deneyimlerini artırırken çeşitli seminer, kurslar ile Meditasyon, Enerji, Hipnoterapi, Ruhsal Terapi, Parapsikoloji Danışmanlığı, Rahatlama Terapi, Kişisel Gelişim ve Yaşam Koçluğu, Ruh-Zihin Terapi, Bireysel Terapi (Telkin),  Metafiziksel iyileştirme,  3.Göz Terapi, Obsesyon( Ruhsal Kontrol) , Çakra temizliği, konularında uzmanlık kazandı.

Devamı...

3-gozKadim öğretilere göre ve günümüze kadar gelen bilgilerin ışığında 6. Çakra’nın (Epifiz Bezi) salgı bezi “3. Göz” olarak bilinir ve aynı zamanda içsel göz olarak da tanımlanır.

Göz aslında sinir sistemimizin önemli bir parçası olurken aynı zamanda ve aslında ruhsal bir antendir. Yüksek bilinç seviyelerine ulaşmak için, içsel alemlere gitmek için açılan bir kapıdır. 3. Göz çalışmaları ve temizliği, önsezi, beden dışı çalışmalar, duru görü, vizyon çalışmalarının temelini oluşturur. Ve yaradılışınızın özellik ve nedenlerini tanımanızı sağlar..

– Geçmiş, bireysel veya aile yaşantınızda sakladığınız etkisi altında kaldığınız anılarınız mı var?bireysel

– Çözemediğiniz, düşleriniz, umutlarınız, dilekleriniz, fantezileriniz, planlarınız, kuşkularınız, korkularınız mı var?

– Kendinizde güven eksikliğimi hissediyorsunuz?

– Ölüm korkusu ve bu korkunun davranışlarınız üzerindeki etkisinden kurtulmak mı istiyorsunuz?

– Ya da birbiriyle bağdaşmaz gibi görünen ilişkilerinizi düzeltmek mi istiyorsunuz?

Bilmenizi istiyoruz ki; insanın kendisi ve sahip olduğu vasıflar bütün bunların üstesinden gelecek güçtedir. Spiritüel hayatımız bize bütün bu olanakları sunuyor. Sadece küçük bir gayret ve yardım sizi mutlu ve özgür kılmaya yeter.

Danışanımızla birlikte, şuurlanma sürecinizde, bilinçdışı unsurlar ile aranızdaki bağlantıları ortaya çıkarıyoruz. Bilinçdışı engellerinizi, işe yaramayan veya özgürlüğünüzü kısıtlayan kalıplardan kurtulup serbest kalmanıza yardımcı oluyoruz.

Hayatınızda yeni bir sayfa açıyoruz..

yasamİnsan bedenine can veren ruh’un bir enerji olduğunu ,ve bu enerjinin evrende her zaman var olan yüksek enerjinin bir parçası olduğunu biliyoruz.

İnsan geliştiği süre içerisinde kendi enerji  frekansı’da yükselir. Bedenimiz  aldığı enerjiyi  tutmaya, onu dönüştürmeye ve dönüştürdüğü enerjiyi  tekrar dışarıya  ileten bir mekanizma şeklinde çalışır. Bu nedenle insan, çevresiyle, evrenle ve farklı yaratıklarla sürekli  temas  ve alış veriş içerisinde olur.

Vücudumuzda bulunan 7  temel enerji merkezi bu alış verişlerin kontak merkezi olarak çalışır, bedenin merkezinde ve dikine bir eksen üzerinde bulunur. İşte bu enerji merkezlerinden biri veya birkaçının tıkanmış olması beden ve ruh sağlığı açısından olumsuz sonuçlar yaratmaktadır.

Bu temizlikleri yaparak, çevrenize doğru enerji  yaymanızı, çevrenizdeki atmosferi değiştirmenizi, açık bir şuur elde etmenizi  ve doğru titreşimler yayarak sübtil enerjilerin sonsuz dünyası ile sizi birleştiren bir kapı açıyoruz.

enerjiGelişiminde, Neo Spiritüalizm kurallarının geçerli olduğu ve Ezoterik olarak “Yüce Kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi” diyebileceğimiz bu uygulamamızda;

Kişiye, enerji aktarımı ile ruhsal şifa verilmekte ve “Ruhsal Yaşam Enerjisi” yükseltilerek zihinsel ve duygusal sorunlarını çözerek,  bedende meydana gelen enerji dengesizlikleri ve negatif enerji blokajlarını kaldırmak amaçlanmaktadır.

Veya yetersiz ya da eksik kalan kendi enerji bedenini dengeleyip, tamamlayarak ve bilinç değişikliği yoluyla ruhsal ve fiziksel iyileşme sürecinin yolunu açmaktayız.

Negatif enerji bloklarınızı kaldırarak, zihinsel ve bedensel gerginliklerinizden kurtulmanıza yardımcı oluyoruz.

.

Sayın danışanımız,

Hipnoterapi Danışmanlığı hizmeti  almadan önce; lütfen ücretsiz danışma / tanışma randevusu almanızı rica ederiz..

ruh-zihinRuhsal plan içerisinde ve Tekâmülümüzü sağlamamız gereken süreçte, kendimizi bazen yetersiz, mutsuz ve güçsüz hissederiz. Tam olarak, idrak ve vazife anlayışımızın dışında oluşan bu davranışsal sorunlar çözülemez değildir.

Ruh sağlığınızın geliştirilmesi, korunması, meselelerin zaman içerisinde çözülmesi ve ilişkilerinizdeki sorunları çözerken Ruh-Zihin sağlığınızın güçlenmesine yardımcı oluyoruz.

Danışanımızla birlikte, Spiritüel duygu ve düşünce bağı kurularak yaptığımız çalışmamızda; duygusal çatışmalarından doğan kaygı ve gerginliklerini, çöküntülerini azaltıyor, ruhsal uyum düzeyini artırarak kişiler arası ilişkilerini daha olgunlaştırıyoruz.

Spiritüel çalışma prensiplerinden uzaklaşmadan yapılan uygulamalarda, danışanın kendini tanıması,  hayatına ait farkındalıkları yaşaması, daha sağlıklı ilişkiler kurması ve yeni çözüm yolları bulmasına ışık tutuyoruz.

medtasyonİnsanın iç huzuru, sükûnet, değişik şuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaşmasına olanak veren, zihin  denetleme teknikleri ve deneyimleri ile manevi arınma çalışmaları yapıyoruz..

Aynı zamanda, bilindiği gibi, Meditasyon, birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniğidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kişi kendini toplar ve zihnini, ruhunu dinlendirir. Doğu kültürlerinde meditasyon, köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu, her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar; boşluk, farkındalık, tek olma, burada ve şimdide olma, düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir.

Meditasyonu,  çok dinlendirici, sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduğu ve genellikle iç mutluluğu yaşatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak uyguluyoruz..

metaBütünsel düşünce biçiminde, varlığın mutlak bilgisine ulaşmak mümkündür. Varlıklar her zaman var olan boyutundadır ve değiştirilemez. Biz insanoğlu sadece kendi boyutumuz ölçüsünde durabiliriz. Başka boyutlara giremeyiz de, başka boyutları göremeyiz de.

Ancak, doğa ötesi özelliği bulunan duyularımızla kavranamaz olan ve kavranamayan varlıkları akıl ve sezgi ile sağlanan bilginin ışığında anlar, araştırır ve inceleriz. Tanrısal öz üzerine düşünme de böyle başlar.

Bu Metafizik düşünceden yola çıkarak, günlük yaşantınızda meydana gelen zorluklarınız, duygusal sorunlarınız, çalışma hayatındaki sorunlarınız, sosyal sorun ve diğer problemleriniz,  varlığın mutlak bilgisi ışığında ve sizle birlikte, dünya görüşleriniz ve fikirlerinizden yola çıkarak ruhsal mekanizma içerisindeki sorularınıza cevap buluyoruz.

Ve,  danışanımızla birlikte, varlık, varoluş, evrensel özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı  gibi kavramlar üzerinden yola çıkarak günlük hayatta karşılaştığı zorlukları düzeltiyoruz.

obseNeo Spirütüalizm‘e göre,  “Obsesyon” , bedensiz bir varlığın, bedenli bir varlığı etkisi altına alması ve bedenine hükmetmesi veya hükmetmeye çalışmasıdır.  Bu tür varlıklar, yeni geldikleri spatyumda dünyadaki gibi kendi varlıklarını devam ettirecekleri duygusunu taşırlar ve hükmetme gayreti içinde olurlar. Ancak, spatyumdaki bütün ruhlar serbestlik içinde olduklarından, Obsesyon ruhların onlar üzerinde hiç bir hâkimiyetleri olamaz. Bu nedenle Obsesyon-varlık, eksikliğini bedenliler üzerinden tatmin etme gayretine girer.

Obsesyon’un, bedenliler üzerindeki etkileri çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

– Rahatsız etmeye çalıştığı kişiden intikam alma gayreti

– Yeniden bedenleşemediği için başkasının bedenini kullanma isteği

– Kişi üzerinden kendine eğlence yaratmak

– Dünya ile maddi bağlantısının bittiğini idrak edememek ve hâlâ dünyada olduğunu zannetmek, v.s.

gibi nedenlerle hükmetme hırsıyla hareket eden bu ruhlar temaslarını insanların üzerinden yapmaya çalışırlar.

Bu duruma maruz kalmış olan danışanımızla birlikte, sorunun yerinde veya kişisel görüşmelerle çözüm buluyoruz.

paraKişiye özel yapılan çalışmada, meta-analiz yöntemi ile “Paranormal Fenomen” etüdü yapılmakta ve fenomene çeşitli yöntemlerle yaklaşımda bulunulmaktadır. Bu yöntemler, geleneksel psikolojide kullanılan niteliksel yaklaşımların yanı sıra, özellikle niceliğe dayalı deneysel ve gözlemsel metodolojileri içerir. Fenomenin gerçekleştiği ortam ve etki altında olan kişinin maruz kaldığı sübjektif normal-dışı deneyimler ve etkilerden temizlenmesi sağlanır.

Ayrıca; Beden dışı deneyim, Durugörü, Ekminezi, Telepati konularında eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

rahatDanışanımızın isteğiyle, çağdaş tıp tedavilerinin yanında onlara destekleyici olarak hastanın rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, psikolojisinin düzelmesi gibi amaçlarla uygulanabilen alternatif tıp yöntemidir.

New Age mistisizmiyle ilişkili olarak artan ve kişiye özel uygulama içerir.

Bağışıklık sistemi, bulaşıcı hastalıklar, tümör ve kanser, stres, yorgunluk, kötü beslenme, radyoterapi, kemoterapi, bazı viral enfeksiyonlar, diabet gibi durumlarda bağışıklık sistemi zayıflar. Bu sistemin kişinin kendi vücut veya organlarına yönelmesi kişide bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. Çağdaş tıpta bazı uygulamalarda bu nedenle kişinin bağışıklık sistemini güçlendirme amacıyla yapılır. Beslenme eksikliklerinin araştırılması ve giderilmesi, istirahat, diyet ve bazı ilaçlar bu amaçla verilir.

“Rahatlama Terapisi”, insanların psikolojisi ve bağışıklık sistemlerini kuvvetlendirerek hastalıklarla mücadele edilmesini sağlar.

Bağışıklık sistemi, vücudun kendi kendine korunma ve tedavi mekanizmasıdır. İyi beslenen, temiz hava alan, fiziki ve mental açıdan zinde, stres altında kalmayan insanların bağışıklık sistemi daha güçlüdür. Stres, ağır enfeksiyonlar, hareketsizlik, kaygı, endişe, üzüntü, ağır depresyonlar, şizofreni, AIDS, diyabet, kirli hava, ağır çalışma koşulları, partiküler sanayi tozları,  bağışıklık sistemini zorlar ve bu sistem vücudu yeteri kadar koruyamaz. Fırsatçı organizmalar veya normalde insan vücudunda bulunan ve zarar vermeyen diğer mikro organizmalar atağa geçer ve sağlık olumsuz etkilenir.

İşte bu durumda , “Rahatlama Terapisi”,  iyileşme için dışarıdan alınan bir madde, bitki, vb. değil, ancak iyileşme için asıl mücadeleyi verecek olan bağışıklık sisteminin, ruhsal denge, içsel rahatlama, denge, güven, öze dönüş, varoluş nedenlerimizin ve yeniden doğuş (Reenkarnasyon) nedenlerimizin işlendiği kısmen hipnoz uygulamasının yapıldığı  Spiritüel bir yardım programıdır.

ruhsalNeo Spiritüalizme göre “Ruhsal Beden” sağlığı, kişinin Perispri ve Beden  ilişkisi ile diğer insanlarla uyum ve denge içinde olması esasıdır.  Bu uyum katı kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır.

Uygulamamızda;

Kişinin kendi kendisi ile uyumlu olması, nedeni belli olmayan ve uzun süren kuruntu, kaygı, korku ve kuşkulardan uzak olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
Yine, kişinin yakın ve uzak çevre ile sağlıklı bir ilişki ve iletişim kurabilmesi, bu çevre ile ilişkilerinde saygı duyan, seven ve karşılığında saygı duyulan ve sevilen bir kişi olmasını sağlıyoruz.

Kendine güvenen, yeteneklerini, özelliklerini, artı ve eksilerini ortaya koyarak kendini değerlendirmesi ve kabul etmesini sağlıyoruz. Kişinin, başarı odaklı, mutlu ve daha iyiye ulaşması için göstereceği çabalarda, karşılaştığı engeller karşısında yılmamasını, güçlü olmasını ve bunu yaparken de, kendine güvenmesini yapılandırıyoruz.

Evrende insanın önemini ve gücünü vurguladığımız çalışmalarımızda gerek duyulduğunda Hipnoz çalışmaları ile yapılanmaya destek sağlıyoruz.

kisiselEğer;

Hayat ne kadar da sıkıcı…

İstediğim hiçbir şey olmuyor…

Yaptığım her çalışma başarısızlıkla sonuçlanıyor…

Sevgim karşılıksız…

Zaman çok hızlı geçiyor…

Acaba hayatı yaşamakta  geçmi kaldım…

Çocuğum beni  anlamıyor…

Telefonum artık eskisi kadar çalmıyor…

Kendimi mutsuz ve güçsüz hissediyorum…

Eşim beni neden çekici bulmuyor…

Kariyerim sadece çocuk eğitmekmi…

Renkli  giymek bana yakışırmı…

Yeni bir hayat keşfetmek istiyorum ama cesaretim yok…

Yükselmek istiyorum ama nasıl…

diyorsanız veya benzer sorulara cevap bulamıyorsanız, tüm bunlara birlikte cevap buluyoruz…!

 

Unutmayın, ki;

Hedefleriniz, motivasyonunuz, özlediğiniz yeni düzen ve beklentileriniz, aslında sizin Ruhsal Şuur Planınızda vardır. Beraber  çalışmalarımız ve terapi uygulamalarımızla olumsuz sebepleri ortaya çıkarıyor size yardımcı oluyoruz.

 

**Bu uygulamada gerekli olduğu durumlarda hipnoz çalışması yapılmaktadır.